Now

NL

Now

CRASHTEST IBSEN the binge 2023

Drie toneelstukken van Henrik Ibsen op één avond, uw kans! Een hele avond lang volgen we de wederwaardigheden in een negentiende eeuws Noors stadje waarin in de drie drama’s zich tegelijkertijd afspelen. Met de nodige humor en spelplezier spietsen Moeremans en haar spelersensemble politieke aanklachten, urgente maatschappelijke kwesties, sociale ongelijkheid en andere kwesties als een portie verse vis aan hun speer.  

Tussen 2013 en 2018 voegden Moeremans en Robbrecht elk seizoen een nieuwe Crashtest Ibsen toe aan hun collectie en waren daarmee de hit van vele Oerols en andere Nederlandse theaterplekken. In die stukken reden ze onbeschermd en plankgas Henrik Ibsen tegen de muur om zijn beste ideeën tussen de brokstukken vandaan te halen.  

Tijd nu om de Crashtest der Crashtests te bingewatchen. CT Nora, CT Volksvijand en CT Ik Zie Spoken in één avond te zien zijn, gespeeld door een ensemble acteurs om je vingers bij af te likken. 

Crashtest Ibsen wordt een volle avond onderdompelen in Scandinavische plottenbakkerij. Het publiek maakt een verrassende avond mee en wordt in de zaal verwend met een aantal Noorse versnaperingen. Geen maaltijd maar lekkere hapjes en drankjes. 

openregie Sarah Moeremans tekst Joachim Robbrecht spel Joep van der Geest, Gillis Biesheuvel, Louis van der Waal, Judith van den Berg, Evelien Bosmans, Peter Seynaeve scenografie Theun Mosk muziek Timo Merkies kostuums Daphne de Winkel productie Het Zuidelijk Toneel Theaterproductiehuis Zeeland foto Sofie Knijff Now

EN

Now

CRASHTEST IBSEN the binge 2023

Three plays by Henrik Ibsen in one evening, your chance! For an entire evening we follow the misadventures in a nineteenth century Norwegian town in which the three dramas take place simultaneously. With the necessary humor and enjoyment of acting, Moeremans and her ensemble of players impale political denunciations, pressing social issues, social inequality and other issues like a portion of fresh fish on their spear.  

 Between 2013 and 2018, Moeremans and Robbrecht added a new Crashtest Ibsen to their collection each season, making them the hit of many Oerols and other Dutch theater venues. In those plays, they drove Henrik Ibsen unprotected and at full throttle against the wall to extract his best ideas from among the debris.  

 Time now to binge-watch the Crash Test of Crash Tests. CT Nora, CT People’s Enemy and CT I See Ghosts can be seen in one evening, played by an ensemble of actors to lick your fingers at. 

 Crashtest Ibsen will be a full evening immersed in Scandinavian plotting. The audience will experience a surprising evening and be treated to some Norwegian refreshments in the auditorium. Not a meal but tasty snacks and drinks.

NL

Now

FÜNF, SECHS ALLES FLEX

Maak kennis met de schatrijke vastgoedondernemer Scheiterman en rijke professorsdochter Josephine in hun eeuwige zoektocht naar nieuw personeel om hun losse handjes en hun wisselend humeur te bevredigen. In een rotvaart komen de intriges en leugens voorbij. 

Je ziet Josefine en Scheiterman die naarstig op zoek zijn naar een nieuwe personal assistant. Als voormalig paaldanstalent Peppi én de aan lagerwal geraakte bouwmaterialenboer Muffl allebei solliciteren op deze functie, komen er direct allerlei verschrikkelijke geheimen uit het verleden naar boven. Wat blijkt: Scheitermann is vroeger de personal assistent geweest van Muffl en is dus helemaal geen rijk vastgoedondernemertje. Muffl verwart Peppi, die hij kent uit het nachtleven, voor Josephine en door die verwarring ontstaat nog meer verwarring. 

Gelukkig volgt er een reeks aan ontmaskeringen. De eerlijkheid wint! Eind goed al goed. 

openregie Sarah Moeremans & Koen van Seuren vertaling Joep van der Geest, Gillis Biesheuvel, Sarah Moeremans spel Alicia Boedhoe, Gerty van de Perre, Loulou Hameleers, Teun Donders, Wijnand Gomes Vrij scenografie Sarah Moeremans kostuums Daphne de Winkel compositie Robbert Klein productie Het Zuidelijk Toneel foto Sofie Knijff Now

EN

Now

FÜNF, SECHS ALLES FLEX

Meet wealthy real estate entrepreneur Scheiterman and wealthy professor’s daughter Josephine in their eternal search for new personnel to satisfy their loose hands and fluctuating tempers. At breakneck speed the intrigues and lies pass by.

You see Josefine and Scheiterman diligently searching for a new personal assistant. When former pole dancing talent Peppi and the downtrodden building materials merchant Muffl both apply for this position, all sorts of terrible secrets from the past immediately surface. As it turns out, Scheitermann used to be Muffl’s personal assistant and is not a rich real estate entrepreneur at all. Muffl confuses Peppi, whom he knows from the nightlife, for Josephine, and this confusion creates even more confusion.

Fortunately, a series of unmasking ensues. Honesty wins! All’s well that ends well.